Nyårs budskap – Lättsinnets ängel

AFFIRMATION Jag tillåter mig att vara lättsinnig, njuter av nöjen och förströelser som motvikt till mina plikter och skyldigheter. LEDORD *Ha roligt * Vara fri att slå sig lös * Befrielse från anspänning och ansvar * Vara lekfull och bekymmerslös * Tillåta […]

Läs mer

Dagens budskap – Valets ängel

AFFIRMATION När jag hedrar mina val – lycka, hälsa och kärlek – fylls jag av ljus och nåd. LEDORD *Vara fri att välja det goda * Bekräfta att vi alltid har ett val * Hedra de val vi gör – även utmanande […]

Läs mer

Dagens budskap – Lyckans ängel

AFFIRMATION Jag väljer lycka. LEDORD *Att tillåta sig att vara lycklig * Uppleva glädje * Vara medveten om att du är värd och förtjänar lycka * Vända sig till det gudomliga för att uppleva större lycka * Att inte låta något komma […]

Läs mer

Dagens budskap – Mångfaldens ängel

AFFIRMATION Jag hedrar det som är annorlunda och jag accepterar det som är unikt. Allt liv är ett för det gudomliga. LEDORD *Glädjas åt mångfald och hylla olikheter * Villkorslöst acceptera andra * Uppskatta livets enighet i dess olika former och uttryck […]

Läs mer

Dagens budskap – Maktens ängel

AFFIRMATION Jag respekterar att makten, använd på rätt sätt, kan göra gott. LEDORD *Rätta handlingar * Makten att få saker att hända * Intentionalitet * Skarpsinne och fokus * Viljekraft att få saker gjorda * Känslomässig distansering * Att leva efter en […]

Läs mer

Dagens budskap – De andliga krigarnas ängel

AFFIRMATION Jag övervinner mina rädslor, finner mod, står stadigt i min integritet. Jag är en andlig krigare. LEDORD *Gå framåt i din sanning * Lita på din erfarenhet *Leva i integritet för att utkämpa den goda striden * Stå upp för rättvisa […]

Läs mer

Budskap inför helgen – Valets ängel

AFFIRMATION När jag hedrar mina val – lycka, hälsa och kärlek – fylls jag av ljus och nåd. LEDORD *Vara fri att välja det goda * Bekräfta att vi alltid har ett val * Hedra de val vi gör – även utmanande […]

Läs mer

Dagens budskap – Lyckans ängel

AFFIRMATION Jag väljer lycka. LEDORD *Att tillåta sig att vara lycklig * Uppleva glädje * Vara medveten om att du är värd och förtjänar lycka * Vända sig till det gudomliga för att uppleva större lycka * Att inte låta något komma […]

Läs mer

Dagens budskap – Sensualitetens ängel

AFFIRMATION Jag avgudar mina sinnen och älskar min kropp LEDORD *Att trivas i den egna kroppen * Vara medveten om din sensuella natur * Röra sig med lätthet * Väcka sinnena för allt som är gott * Uttrycka glädje fysiskt * Ha […]

Läs mer

Dagens budskap – Kreativitetens ängel

AFFIRMATION Mitt liv är kreativt och glädjefullt. LEDORD *Kreativt uttryck * Självförtroende när det gäller att visa gåvor och förmågor * Vara kreativ i allt du gör * Frigöra själen och låta den flyga högt, och hylla livet så kreativt som din […]

Läs mer