Se lösningar

Ibland har vi en förmåga att tänka för mycket, är vi då en person som har svårt att be om hjälp och att ta beslut, kan det ta lång tid att ta olika beslut. Men om vi ber dem vi har omkring […]

Läs mer

Uppskatta det som finns

Om vi från och med idag glömmer vad som är borta, det som redan har hänt. Uppskattar det som fortfarande finns kvar och lever i nuet. Och ser fram emot vad som kommer härnäst, om vi gör det så går vi framåt […]

Läs mer

Dina tankar

Fokusera på dina mål och satsa konsekvent på att uppnå dem och tänk på att den enda personen du tävlar med, är dig själv. När du inser att du har alla kunskaper och att du är målinriktad så underlättar du för dig […]

Läs mer

Våra framgångar

Vi har alla stora planer vad vi vill göra och åstadkomma för oss själva och för dem som står oss nära. Ibland lyckas vi och ibland inte, då gäller det att ta nya tag. För när vi äntligen lyckas med det vi […]

Läs mer

Vi duger

Den största utmaningen för oss alla i livet kan vara att upptäcka vilka vi är och det näst största är att vara lyckliga över vad vi hittar. Det är inte alltid lätt att veta hur vi reagerar och vilken personlighet vi har. […]

Läs mer

Ge aldrig upp

Var bara dig själv, livet är för kort för att försöka vara någon annan och ge aldrig upp för det finns inget slut bara en början på det vi har just nu. Ibland försöker vi efterlikna andra personer vi möter eftersom vi […]

Läs mer

Värdesätta

Ibland räcker det inte med att våra medmänniskor säger till oss att vi är bra på det vi håller på med, att de värdesätter våra egenskaper både ibland dåliga och för det mesta väldigt bra saker. Låt inte din osäkerhet eller dina […]

Läs mer

En fysisk varelse

Vi ser oss själva som en fysisk varelse men vi är också en varelse med känslor och med en andlig sida. För att vi ska må bra är alla dessa sidor viktiga. Det är också sammankopplade med varandra via vårt energifält, vår […]

Läs mer