Andlig upplysning!

När det gäller andlighet så är det möjligt just nu för oss alla att bli upplysta, för att uppnå detta så beror mycket på din personliga avsikt. För många människor är andligheten något som många söker och blir intresserade av. Intresset brukar komma när vi vill veta mer om oss själva och söker oss fram, en anhörig har gått bort och vi har många frågor som vi vill ha svar på.

Men möjligheterna finns för oss människor att nå upp till den nivå för att få mer insikt i hur livet har bildats och hur det kommer att bli för oss alla. Tiden just nu är unik på vår planet att nå kunskaper som vi är intresserade av när det gäller andligheten.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Vilka kan vi be om hjälp!

August 16, 2022

Följ ditt hjärta!

August 23, 2022