Anpassningsfaser

Vi hamnar ibland i olika typer av anpassningsfaser för att vara förberedda för olika händelser som inträffar i våra liv.

Det gäller när det sker lyckliga händelser och även olyckliga. Det kommer att kännas kaotiskt och ställa till oreda i våra liv.

Men det är ofta en del i en process som mynnar ut i något glatt och positivt. Känslorna känns ofta äkta och ärliga och alla vinner till slut på det.

Om vi frivilligt deltar i olika faser som dyker upp med jämna mellanrum så blir det bra, men tyvärr backar många från att frivilligt delta, vilket gör att det i onödan uppstår svårigheter.

Ljus och kärlek!

Framåt i tiden

May 18, 2024

Lossa greppet

May 20, 2024