Att känna sig fri

Att få känna sig glad och fri över att ha kunnat släppa på många restriktioner som jag har burit på, det kan vara många olika typer av känslor. Det svåraste kan vara att inte våga ta nödvändiga beslut, utan att vända och vrida på för och nackdelar innan beslut måste tas.

Svårigheter att säga vad jag tycker i olika sammanhang, men det kan vara något som vi lär oss ju äldre vi blir, ofta har vi kommit till en punkt i livet då det inte är så dramatiskt att låta vår röst vara hörd, att kunna säga ifrån och även att ge positiva energier till den som för vår talan i olika sammanhang.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

 

Förväntningar

October 6, 2022

Kunskaper

October 18, 2022