Bida din tid!

Det väntar nya utmaningar och förändringar i våra liv, oavsett om vi vill ha dem eller inte. En del av oss älskar förändringar och vill genast ta tag i utmaningarna som det medför. Men många gillar inte att förändra och utmana, de vill att livet ska vara som det är för stunden.

Men många gånger gäller det att ta det lugnt och vänta in den rätta tiden, naturen har sin gång och livet brukar förändras, ibland till det bättre och ibland till det sämre. Ofta sker förändringarna när tiden är inne, när vi ser tillbaka så kan vi se ett mönster som gör att vi inte kunde förändra det som kommer.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Vilka kan vi be om hjälp!

August 16, 2022