Buddha

Siddhartha Gautama fick titeln Buddha, som kan översättas med upplyst eller uppvaknad. Hans lära växte och blev till slut en världsreligion, buddhismen, som går ut på att befria människor på tron om återfödelsen.

Buddhismen betonar etiska handlingar, karma, och upplysningar, nirvana. De fyra ädla sanningarna om duhkha, lidandet. Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal.

När du ber till Buddha, kan du använda ordet, namaste, och ibland används ett radband så du håller reda på hur många gånger du upprepar mantrat. Du kan även använda rökelser när du utför din ritual.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

 

 

Keltiska korset

September 1, 2022

En bättre värld

September 7, 2022