Budskap inför helgen – Valets ängel

AFFIRMATION

När jag hedrar mina val – lycka, hälsa och kärlek – fylls jag av ljus och nåd.

LEDORD

*Vara fri att välja det goda * Bekräfta att vi alltid har ett val * Hedra de val vi gör – även utmanande sådana * Låta dina val komma av känslan av förtjänst för ditt högsta och bästa

KOMMENTAR

Vi har alltid val när det gäller hur vi uppfattar livet. Vi kan betrakta glaset som halvfullt eller halvtomt. Vi kan välja kärlek i våra liv eller också stå emot den genom att låta självförakt, hat och ilska ta över. Vi kan välja att villigt ge upp negativitet och acceptera oss själva som värdiga att ta emot det goda vi har rätt till.
När vi väljer det goda uppenbarar sig livet på magiska vis. Valet hjälper oss att bli lyckliga eftersom det utgår från vår själ. Valet låter oss leva i fred och glädje. Det ger oss möjligheten att avgöra hur vi vill känna oss. Intelligens är att vilja välja det goda och att leva i lycka, nåd och kärlek.

INNEBÖRD

Vi kallar till oss valets ängel för att bekräfta vår rätt att välja fritt. Detta ger oss friheten att uppfatta livet och värden omkring oss så som vi vill att den ska vara. Vi kan välja skönhet, fred, kärlek och glädje, eller också kan vi välja negativitet. Vår rätt till vårt eget liv inkluderar friheten att välja kärlek och graden av självacceptans vi ger oss tillåtelse att uppleva. Vi väljer tacksamhet, släpper negativitet och lever mer fullt ut i skenet från gudomlig godhet. När vi bekräftar våra val, desto snabbare blir våra lärdomar om tillväxt, healing och mognad fullföljda.

BÖN

Kära valets ängel, vägled mig så att jag gör sunda val som hedrar mig och hjälp till att göra världen till en mer kärleksfull plats.