Ändra tankar

Det sägs att om vi ändrar våra tankar kan vi förändra hela världen, det är ett citat som vi kan ta till oss, förändringarna kan vi ta itu med nu på nya året. Förändringarna kan vara ekonomiska, arbetsrelaterade och ofta förändringar av relationer. […]

Läs mer