Anpassningsfaser

Vi hamnar ibland i olika typer av anpassningsfaser för att vara förberedda för olika händelser som inträffar i våra liv. Det gäller när det sker lyckliga händelser och även olyckliga. Det kommer att kännas kaotiskt och ställa till oreda i våra liv. […]

Läs mer