Buddha

Siddhartha Gautama fick titeln Buddha, som kan översättas med upplyst eller uppvaknad. Hans lära växte och blev till slut en världsreligion, buddhismen, som går ut på att befria människor på tron om återfödelsen. Buddhismen betonar etiska handlingar, karma, och upplysningar, nirvana. De […]

Läs mer