Det förflutna

Vi har alltid nytta av våra tidigare erfarenheter och kunskaper som vi har samlat på oss i det förflutna och även i tidigare inkarnationer. Vi har alla upplevt att vi kan känna igen personer eller känner när band med människor vi känner […]

Läs mer