Energihealing!

Våra kroppar består även av energimassa, (materia) och energihealing riktar behandlingen till dessa områden. Akupressur handlar om att fysiskt frigöra med händerna vår livsenergi och healing riktar in sig på våra kroppar, kallas även för teknisk healing. Har själv testat detta och […]

Läs mer