Extra support

Många av oss känner stora krav inför julhelgerna som kommer, kanske mer det här året än tidigare år. Det kan handla om ekonomin och att känna att kraven som ställs då blir mer kännbara. Har kristna vänner som ber böner när de […]

Läs mer