Förlåt det förflutna!

När vi förlåter det förflutna, det som har varit, frigörs positiva energier och vi får en större förståelse för det som har hänt oss bakåt i tiden. Det svåra är att förlåta, många människor lever sina liv i bitterhet därför att de […]

Läs mer