Förlåta sig själv

Man kan förlåta sig själv för allt som jag någonsin har gjort för att ha skadat en annan person, medvetet eller omedvetet. I det här livet och eller i andra liv som vi har levt, jag accepterar nåden som jag kan ges. […]

Läs mer