Framåt i tiden

Om vi är tacksamma över de små sakerna vi har och har haft och försöker kontrollera över vad som får oss att bli stressade. Om vi känner stress över vad som kommer att hända oss framåt i tiden så händer det oavsett […]

Läs mer