Lossa greppet

Beroende hur vi är som personer och vilka livserfarenheter vi har, så är det lätt att känna efter för mycket av vad som händer omkring oss. Vi vill inte misslyckas och vi vill inte svika dem vi står nära. Problemet många gånger […]

Läs mer