Positiva förändringar

Hälsosamma förändringar måste starta med dig eftersom det är du som har den fria viljan. Vi kan inspirera till förändring men inte genomföra den. Förändra det som inte längre tjänar dig och som du inte längre har någon nytta av. Förändringar är […]

Läs mer