Självacceptans

För att känna lycka med dig själv som person och för att uppnå det kan det gå via självacceptans, att acceptera sig själv med de brister som vi tycker vi har och även med det positiva vi har som person. Så var […]

Läs mer