Spirituella världen

Frågan vi kan ställa oss är vad får vi genom andligheten eller den spirituella världen som många av oss har kontakt med och förmedlar dess kunskaper och visdomsord i olika sammanhang, där att vara ett medium är ett av det sammanhanget. Vi […]

Läs mer