Vi är värda stor kärlek

Tänk på att det kan vara viktigt att prata med oss själva som om vi pratade med våra vänner. Vi gör det genom att hedra oss själva. När vi älskar och hedrar oss själva kan ingens åsikter om oss stjäla vår frid […]

Läs mer