Vilket element tillhör du

Kompatibilitet inom astrologin fungerar på samma sätt som inom musikteorin. Vissa intervaller mellan noterna ger mer harmoni än andra.  Zodiakens tolv tecken är kompatibla med varandra på olika sätt. Om två personer tillhör samma element så har de lättare att komma överens […]

Läs mer