Dagens budskap – De andliga krigarnas ängel

AFFIRMATION

Jag övervinner mina rädslor, finner mod, står stadigt i min integritet. Jag är en andlig krigare.

LEDORD

*Gå framåt i din sanning * Lita på din erfarenhet *Leva i integritet för att utkämpa den goda striden * Stå upp för rättvisa * Hitta din moraliska kompass * Respektera ansträngningen som krävs för att vara äkta, mäktig och lojal och leva enligt en högre sanning.

KOMMENTAR

En andlig krigares arbete är att bedöma vilka strider som är värda att utkämpa. Välj dina strider noga och anamma ditt mod så att du kan stå upp för sanningen. De som utkämpar livets moraliska och andliga strider står aldrig ensamma i godhetens kamp. De vägleds av den Helige Ande och en skara kraftfulla änglar.
Lär dig att uppskatta varje möjlighet att vara stark, och locka fram din styrka för att göra det som är rätt. Ära dina motståndare; de utkämpar också godhetens strid. Att vara en andlig krigare kräver att vi står för godhet och integritet. Vi blir bedömda efter högre normer eftersom vi väljer kärleken som vår seger.

INNEBÖRD

Vi kallar till oss de andliga krigarnas ängel för att få hjälp i stunden när vi utkämpar en strid för det goda. Vi slåss för kärlek, seger och det gudomligas ära. De positiva krafterna för det goda blir fyrbåkar för oss; de visar vilken riktning vi ska ta. Vi hoppas att framtida generationer uppskattar grunden vi har lag genom att stå upp för det goda. Få människor utvecklar sina spirituella resurser så effektivt som andliga krigare. De strider för att det goda ska komma i dagen och deras strider reflekterar deras hängivenhet över att det goda ska segra. De är starka.

BÖN

Kära andliga krigares ängel, se till att jag är stark i kropp, själ och psyke så att jag kan följa med i livets goda flöde och lägga min energi enbart på de ställen där den gör en positiv skillnad. Hjälp mig att välja mina strider med medkänsla och alltid sträva mot de goda, oavsett vilket utfallet blir.

Med Kärlek