Dagens budskap – Den fritt flygande ängeln


AFFIRMATION

Jag väljer att flyga fritt och låta själen sväva.

LEDORD

*Frihet * Släppa taget* Ta emot godhet * Omfamna kärleken * Öppna ditt hjärta * Breda ut dina vingar * Visa upp dina gåvor

KOMMENTAR

Att flyga fritt lyfter själen. Varje gång vi omfamnar godheten stiger själen högt. Det gör att vi kan släppa taget om smärta, få bördor att lösas upp och sorg att mildras. Att flyga fritt är den gudomliga gåva som får själen att transformera vårt vanliga liv till en andlig upplevelse. Den lyfter oss till glädjens och lyckans rike och gör det möjligt för själen att leka i det gudomligas trädgård.
Genom att flyga fritt svävar vi högt ovanför ansvar, utmaningar och smärtsamma situationer. När vi glädjefullt breder ut våra vingar blir vi påminda om att vi alltid är fria att välja kärlek, fred, skönhet och sanning. Att flyga fritt hedrar varandets lätthet som förenar oss med källan till all godhet. Upplevelsen att flyga fritt får oss att kunna släppa tankar som begränsar oss. Det gör oss fria.

INNEBÖRD

Den fritt flygande ängeln utvidgar vår förmåga att känna glädje och förtjusning. Den påminner oss om att vi inte behöver göra något för att vara fria; vi är fria av vår natur. Att flyga fritt är en gåva att njuta av, ta vara på och ha med i livet. När vi än känner oss förminskade eller förtryckta av en person, tanke eller något annat kommer vi med inre vägledning fram till att vi ska låta själen flyga fritt. Det öppnar hjärtat och rensar ut stillastående tankar och begränsade idéer. Vi får vara de andliga individer vi är om vi tillåts flyga fritt. Den här ängeln påminner oss om att vi alltid har friheten att välja kärlek, healing och godhet och att stiga uppåt, högt ovanför utmanande situationer.

BÖN

Kära fritt flygande ängel, öppna mitt hjärta för frihet så att min själ kan sväva högt ovanför mina bekymmer. Påminn mig om att jag alltid har friheten att göra sunda val i kärlekens och godhetens namn.

Syftet med Dagens budskap

December 7, 2020