Dagens budskap – Den rätte

Budskapet vill förmedla idag att “Det här kan vara den rätte”.

Du har redan mött personen som du söker och vill inleda ett förhållande med. Kan vara så att du redan är tillsammans med personen men att du inte riktigt vågar öppna upp dig för sårbarheten att du istället bär en mask. Ett skydd för att slippa bli sårad och lämnad. Som gör att du inte våga erkänna dina äkta känslor, för det är lättare att hålla på avstånd. Om han/hon skulle lämna dig så gör det inte lika ont. Våga visa och prata om dina äkta känslor för det kommer att fördjupa er relation. Ni kommer känna er mer trygga och ha gemenskap med varandra.

Det kan även vara så att du inte ser pesonen ifråga eftersom du har en bild av hur du vill att hon eller han ska se ut och vara. Fundera en stund över vem personen kan vara som finns redan i din närhet. Den första som kommer upp är det sanneligen.

När du ska sova kan du kalla på Romantiska änglarna och be dom förtydliga din romantiska partner i din nuvarande eller framtida relation i dina drömmar. På morgonen kanske du inte kommer ihåg drömmen, men lita på att dina änglar vägleder dig steg för steg. Ha tillit.

Med Kärlek Saga