Dagens budskap Godkännandets ängel

AFFIRMATION

Jag er mig själv ett kärleksfull godkännande.

LEDORD

* Godkänna oss själva och andra så som vi är, utan att känna att vi måste fixa till eller ändra på saker och ting * Acceptera livet som det är, helt och hållet, med vetskapen om att det är perfekt * Vara tacksam för det som är

KOMMENTAR

Att godkänna och acceptera saker och ting är en stor fördel om man vill vara lycklig. Vi accepterar oss själva, vilket stadium av livet vi än befinner oss i, och vi låter människor vara sig själva. Vi rensar ut negativa övertygelser som begränsar vår lycka och godkänner det goda som vi har rätt till. När vi med kärlek godkänner vilka vi är får vi ro och det blir lättare att öppna dörren för framgång och möjligheter i livet. När vi väl har accepterat oss själva kommer övriga världen att göra detsamma. Att älska och godkänna oss själva som vi är befriar oss från den ansträngande uppgiften att behöva vara perfekta. Godkännande låter oss fortsätta med det som på allvar är viktigt för oss.

INNEBÖRD

Vi kallar till oss godkännandets ängel för att få hjälp med att bli fria från tvivel, förvirring och självförakt. Att kunna acceptera oss själva och livet självt som det är innebär den optimala friheten. Att älska vad som finns, villkorslöst, är det psykologiska fundamentet för andlig healing, där medkänsla, glädje och frihet ger själen näring. När vi satsar på att förändra oss för att uppfylla någon annans syn på oss eller hur våra liv bör vara, förlorar vi vår identitet och förverkar vår individualitet. Det gudomliga ber oss godkänna dem vi är helt och fullt, med kärlek, förståelse och medkänsla för oss själva.

BÖN

Kära godkännandets ängel, lär mig leva enligt Sinnesrobönen – “Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förända, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”. Jag vet att när jag väl har accepterat mig själv helt och fullt kommer mitt liv att bli en glädje att uppleva.

Med Kärlek Saga

Dagens budskap Nådens ängel

November 30, 2020

Dagens budskap Valets ängel

December 2, 2020