Dagens budskap – Kreativitetens ängel


AFFIRMATION

Mitt liv är kreativt och glädjefullt.

LEDORD

*Kreativt uttryck * Självförtroende när det gäller att visa gåvor och förmågor * Vara kreativ i allt du gör * Frigöra själen och låta den flyga högt, och hylla livet så kreativt som din fantasi tillåter

KOMMENTAR

Kreativitet är en gåva som vi fått av det gudomliga. Den kommer ur djupet av vår existens, utvidgar de själsliga dimensionerna och hjälper oss att fånga livsglädjen. Kreativitet läker det som är trasigt inom oss och helar vår själ. Den förbinder oss direkt med det gudomliga, vars kreativitet inte har några begränsningar, den lyfter oss till att bli mer uttrycksfulla, känna oss mer levande och njuta mer av det vi gör. Medveten kreativitet genomsyrar allt vi gör, från det vi äter till det vi har på oss. Det är uttryck för vilka vi är i olika gestaltning. Vi kan vara kreativa med ord, konst, sång, dans, musik, lera, mat, inredning, kläder, trädgård, arkitektur… De olika formerna är oändliga, själen evig.
Själen lyfts och vårt ljus när vi är kreativa. Vi befrias från jordiska restriktioner när vi blir uppsluckade av kreativ aktivitet. Bara vi själva kan ge oss tillåtelse att vara de kreativa existenser vi i själva verket är; belöningen är makalös.

INNEBÖRD

Kreativitetens ängel ber oss att tänka utanför boxen. Utöka ditt synsätt med praktiska genomförbara alternativ och nya lösningar i ditt liv. Var beredd på att vara annorlunda, unik och uttrycksfull. Tillåt din kreativa natur att ta sig uttryck när du kallar till dig den här ängeln för att få hjälp med att breda ut dina kreativa vingar. Det är meningen att du ska vara kreativ.

BÖN

Kära kreativa ängel, tack för den glädjefyllda gåvan som kreativt uttryck innebär. Jag befriar mig från restriktioner och begränsingar när jag uttrycker min kärlek till livet på så många fantasifulla sätt.