Dagens budskap lördag, Uppstigna mästare

Idag vill det förmedlas 2 budskap Uppstigna mästare och Öronens chakran.

Kraftfulla, kärleksfulla och visa andliga lärare vakar över dig och vägleder dig.

Det här kortet visar att du har en stark förbindelse till en eller flera uppstigna mästare som hjälper dig med den situation du har frågat om. Uppstigna mästare är kraftfulla lärare och helare som en gång levde på jorden. Många av dem är kopplade till olika religioner, såsom Jesus, Quan Yin, helgonen, Moses, Jungfru Maria, Ganesha och så vidare. Du behöver inte vara en religiös person för att förtjäna en uppstigaren mästarens uppmärksamhet. Det enda du behöver är en uppriktig önskan om att jobba med gudomen ifråga för mänsklighetens och planetens bästa. Den eller de första uppstigna mästare du kommer att tänka på just nu är de mästare som hjälper dig. Dessa mästare älskar och uppskattar dig. De känner till dina talanger och andliga gåvor och de hjälper dig att finslipa dem så att de kan användas för att tjäna heliga syften.

Övning

Tänk på en uppstigen mästare och föreställ dig en bild av gudomen eller se på en målning av henne/honom (du kan enkelt skriva ut en färgbild från internet). När du tänker på den uppstigna mästaren kallar du automatiskt denna heliga varelse till dig. Var stilla och se om du får några förnimmelser såsom förändringar i lufttrycket eller en känsla av värme när du ställer in dig på mästarens närvaro.
Skicka sedan kärlek från ditt hjärta till gudomens hjärta. Din avsikt att göra detta får det att ske. Du ska veta att oavsett hur mycket kärlek du sänder till den uppstigna mästaren, kommer denna att skicka tillbaka den hundra gånger starkare. Be den uppstigna mästaren att hjälpa dig att öppna ditt hjärta så att du kan uppleva kärlekens magiska helande egenskaper ännu djupare.

Med ljus och kärlek

Saga

Dagens budskap Tidigare liv

November 22, 2020