Dagens budskap – Maktens ängel

AFFIRMATION

Jag respekterar att makten, använd på rätt sätt, kan göra gott.

LEDORD

*Rätta handlingar * Makten att få saker att hända * Intentionalitet
* Skarpsinne och fokus * Viljekraft att få saker gjorda * Känslomässig distansering * Att leva efter en moralisk kompass med ledstjärnan godhet, sanning och rättvisa * Inre stabilitet * Ansvar * Tro på din förmåga att omvandla negativitet till något bra

KOMMENTAR

Att lära sig att använda makt för högre syften utvecklar mognad och kunskap över tid. Det kräver medvetenhet, viljekraft och vishet att inneha makten att göra verklighet av drömmar. Vi behöver alla träning och möjlighet till utveckling i hur man ägnar sin egen makt och använder den i gott syfte.
Rätt använt låter makt oss bygga upp positiva styrkor och förbättra och skapa möjligheter för godhet att ta sig uttruck. Med makt kan saker, människor, situationer och händelser förflyttas. Vi har alltid ett val för hur vi ska använda makten i bästa tänkbara syfte, vi behöver bara hjälp och vägledning när det gäller att äga sin makt och lära sig att anväda den klokt.

INNEBÖRD

Knyt an till maktens ängel för att förflytta dig framåt i livet och förbättra din situation både på det personliga och professionella planet. Du kan välja hur du ska odla det rätta användadet av makt och vara klok när du använder den. Makt kan hjälpa dig att skapa, bygga och göra gott i världen. Odla tydliga avsikter att ta tillbka makten från någon eller något du projicerat den på. Var ägare till din egen makt genom att vara stark och bekräfta din rätt till ditt eget liv.

BÖN

Kära maktens ängel, lär mig använda min makt klokt för mitt eget bästa och för dem runt omkring mig. Hjälp mig att använda min makt till att fatta sunda beslut som är bra i mitt liv. Lär mig ödmjukhet och förståelse, eftersom jag äger min makt nu.

Med Kärlek Saga