Dagens budskap – Mångfaldens ängel

AFFIRMATION

Jag hedrar det som är annorlunda och jag accepterar det som är unikt. Allt liv är ett för det gudomliga.

LEDORD

*Glädjas åt mångfald och hylla olikheter * Villkorslöst acceptera andra
* Uppskatta livets enighet i dess olika former och uttryck * Känna igen det som förenar oss och gör oss till en enhet.

KOMMENTAR

Låt kärlek vara det samband som förenar dig med andra. Det krävs ett kärleksfullt sinne för att acceptera andra för dem de är och förbigå det som skiljer oss åt. Leta efter en gemensam plattform som förenar dig med andra och var omdömesgill nog att veta vem och vad som är för ditt högsta bästa. Öppna ditt hjärta för att släppa ut hat, rädsla och ilska. Släpp negativa projektioner för att låta dig veta vem du är innerst inne och likaså för att låta andra vara sig själva.

INNEBÖRD

Att kalla till sig mångfaldens ängel öppnar kanalen som låter harmoni råda och godheten komma till alla. När vi är rädda för olikheterna hos människor drar vi oss undan av rädsla, skyddar vårt revir och undviker kontakt. Öppna istället ditt sinne för kärlek och förstå vad som är annorlunda. Vi delar alla de gudomliga ljuset. Gudomlig kärlek ges till alla. Låt oss hylla olikheterna hos andra och glädjas åt vår egen unika godhet. Mångfald lär oss uppskattning, tolerans och acceptans. Vi uppmuntras att släppa rädsla.

BÖN

Kära mångfaldens ängel, lär mig se vad som förenar mig med andra snarare än det som splittar och skiljer oss från varandra. Låt mig uppleva mångfaldens under och nåd. Hjälp mig att hedra och acceptera det som är unikt med mig själv. Jag ber om större tolerans, ett mer accepterande sinne och större mod när det gäller att lita på människors godhet överallt i världen.

Med Kärlek Saga