Dagens budskap Nådens ängel

Affirmation: “Jag låter nåden öppna mitt hjärta och tar emot allt det goda.

Ledord: * Acceptera gudomlig nåd * Känna sig älskad och omhuldad
* Välkomna de välsignade goda gåvorna från det gudomliga såsom skönhet, vänlighet och ömhet.

KOMMENTAR

Det är nåd och välvilja som förbinder oss med det goda i livet. Nåden visar sig i form av lätthet, glädje och en stark bekräftelse på att de vi är, det vi gör och det vi har är det perfekta. Nåden bekräftar vår rätt att vara här. Nåden ger oss välsignelsen att veta och acceptera vårt eget sanna värde, tillåter oss att dra oss undan mindre och öppna våra hjärtan mer för det vackra och goda omkring oss och för livets gåvor. Det är gudomlig nåd som gör att vi kommer över våra svårigheter, bär vårt ansvar med värdighet och ler åt allt de goda omkring oss. Nåden bekräftar att vi är välsignade på oändligt många sätt.

INNEBÖRD

Nådens ängel omsluter oss med kärlek och fyller oss med gudomlig välvilja. Den lär oss lita på att allt kommer att blir bra. Det är meningen att bra saker ska hända oss, och vi förtjänar det goda. Våra liv är välsignade av guds nåd. När vi öppnar oss för kärlek, kan nåden i ännu högre grad röra vid våra hjärtan. Det gudomliga ger oss ynnersten av oändliga välsignelser där sanning, frihet och kärlek ingår. Genom nåden blir vi hela; den hjälper oss att finna modet att göra gott i vår värld. Det är nåden som håller oss på rätt spår i våra liv, och det är förskoning som lär oss att hedra själen.

BÖN

Kära nådens ängel, välsigna mig med din godhet. Öppna mitt hjärta för kärlek och hjälp mig att ta mig framåt i livet. Genom gudomlig nåd lär jag mig att jag är älskad, välsignad och beskyddad av det gudomligas makt för att kunna leva ett meningsfullt liv. Jag är uppriktigt tacksam för denna välsignelse.

Med kärlek Saga