Dagens budskap – Salighetens ängel

AFFIRMATION

Jag befinner mig i ett saligt tillstånd av medvetenhet.

LEDORD

*Uppleva total harmoni och frid * Livsglädje * Hylla det gudomliga
* Erkänna livet som det perfekta och vara ett med det * Ha äkta förbindelser med människor, djur, naturen och kosmos * Vara den stilla punkten från vilken kärlek utgår och godhet flödar.

KOMMENTAR

När vi upplever salighet blir vi upplysta existenser: strålande, förverkligade och öppna för mirakel som överglänser det rationella sinnet. Saligheten är ett vibrerande uttryck av sann och äkta kärlek. Den är så kraftfull att den kan tränga in i det hårdaste hjärta och det mest ogenomträngliga sinne. Vi blir ett förkroppsligande av nåd, rent medvetande och fullständig, villkorslös kärlek. Vi ger uttryck för fred, skönhet, glädje och fullständig visshet i livets enhet. I sällhet finns det inga avsked, bara enhet och förening, den hyllar livets storslagenhet genom välsignelsen från vårt strålande ljus.

INNEBÖRD

Salighetens ängel bjuder in oss att dela med oss av vårt ljus var det än kan skingra mörker. Vi för med oss ljuset för att lysa upp världen runt omkring oss: det är vår fullständiga lycka att återkasta detta inre sken. Vi ger uttryck för vår tacksamhet för fördelar och misslyckande i våra liv: att sätta smärta och lidande i ett helande sammanhang gör oss ansvariga för våra liv och hadlingar. Salighetens ljus avlägsnar all negativitet, förändrar våra attityder och uppmanar oss att leva enkla, okomplicerade liv. Salighet öppnar våra hjärtan för att älska mer helt och full och att skratta oftare.

BÖN

Kära salighetens ängel, hjälp mig att dela min strålglans och mitt ljus med värden, att göra det jag älskar, vara tillsammans med människor jag bryr mig om och förändra värden runt omkring mig med kärlek. Jag väljer att lysa upp mitt väsen och föra med mig fred till dem runt omkring mig. Och jag lever i gudomlig sällhet.

Med Kärlek Saga