Dagens budskap – Släpp, rensa, ta bort

Budskapet idag vill förmedla att bara använda sig av positiva, bekräftande ord och tankar, för du får mer av det du tänker. När vi oroar oss, känner oss som offer i situationen och blir handlingsförlamade och apatiska så hamnar vi i blockeringar och har svårt att bryta loss från den nedgående spiralen. När vi pratar om oss själva i negativa ord till andra göder även det att urholka självkänslan och den onda spiralen. Andra orsaker som kan bidra till oro och rastlöshet, där åtkomsten av närvaro minskar och därmed inte ser lösningar på de utmaningar du har framför dig kan vara kaffe/coca cola (koffein), tobak, alkohol, droger, socker, skräpmat och bristen av motion.

Det finns hopp genom att rensa bort gamla mönster av negativt tänkande samt öka goda hälsovanor. Nästa gång du kommer på dig att tänka eller skämta negativt om dig själv så kan du stanna upp, putta bort med handen på den andra armen för att knuffa bort energin från dig och säga efteråt “släpp, rensa, ta bort”. Det är som att trycka på delete knappen på datorn och starta om systemet och därmed slipper du affrimera negativa budskapet som du just sa eller tänkte in i framtiden. Det talar även om för dig själv att du är värd possitiva saker in i ditt liv.

Med kärlek Saga