Dagens budskap – Trohetens ängel

AFFIRMATION

Jag är lojal mot alla jag delar kärleken med.

LEDORD

*Lojalitet * Trofasthet * Förpliktelser * Varaktighet * Hedra det goda i ord och handling * Avfärda romantisk skimmer och det som trollbinder dig * Vara lojal mot sina värderingar och det som ger varaktig kärlek

KOMMENTAR

Trohet frodas av kärlek, respekt och välsignelse. Det innebär att vi håller våra löften och håller fast vid våra åtaganden; vi fortsätter att vara trogna mot de goda i vänskap, kärlek, hjärteangelägenheter och i vår kontakt med dem vi knyter band med. Trohet gör oss trygga, så att vi kan frodas och blomstra. Det är ett högt värderat attribut, utvecklat genom mognad och finslipat genom vishet och det fria valet. Trohet innebär att man kan förlita sig på att vi gör det rätta – för egen del och för andra – av kärlek, fri vilja och det som tjänar den levande själen inom oss. När vi är lojala har vi möjlighet att välja att hedra det goda, respektera andra och hjälpa dem vi älskar. Om du tvivlar på din förmåga att hålla det du lovat, be, reflektera och fråga dina änglar vad som är rätt för dig. De är alltid lojala mot dig.

INNEBÖRD

Utveckla hedern när det gäller din förmåga att vara trogen. Bär med dig vetskapen om att den håller dig förankrad vid en andlig väg och förbinder dig att göra det rätta. Trohet innefattar det goda inom oss och är baserat på respekt för andra. Att kalla till oss trohetens ängel hjälper oss att upprätthålla vårt integritet, vara fortsatt lojala mot det vi anser vara rätt och acceptera frestelser utan att ge efter för förtrollningen det innebär. Detta bygger upp oss andligen och låter dig vara någon att räkna med i stunder av fara och problem. Trohet är hedervärt och ädelt. Att förstå värdet av detta kräver erfarenhet och vishet.

BÖN

Kära trohetens ängel, hjälp mig att vara lojal mot dem jag älskar och värnar om, och mot det gudomliga, i all evighet.