Dagens budskap – Välsignelsens ängel

AFFIRMATION

Jag är i överflöd välsignad med gåvor.

LEDORD

*Tacksamhet * Ödmjukhet * Mottaglighet för att ta emot godhet * Tro på vår rättighet att vara välsignad med det goda * Veta att vi är värda och förtjänar gudomlig kärlek * Vara medveten och tacksam för alla välsignade gåvor i livet.

KOMMENTAR

Vi är ständigt välsignade av det gudomliga. Genom vår tacksamhet får vi fler gåvor. När vi utvidgar vår kapacitet att ta emot gåvor stärker vi samtidigt vårt egenvärde och bekräftar att vi är älskade och förtjänar det goda. Att erkänna hur omfattande vi blivit välsignade utökar vår tro på det goda. Det hjälper oss att lita på att det gudomliga har ett outtömligt förråd och att vi alltid är välsignade. Varaktigheten och kärleken hos de gudomliga gåvorna helar oss. Faktum är att vi alltid är välsignade, på alla tänkbara sätt, vartenda ögonblick, från alla håll, utan omsvep, hedrande och fulländat. Var tacksam för det.

INNEBÖRD

När vi utvidgar vår förmåga att ta emot mer av det goda i våra liv, blir vi medvetna om att många av våra negativa erfarenheter också varit välsignade gåvor. Gåvor förekommer hela tiden i livet; även om vi inte får det vi vill ha, är vi välsignade. Att lära sig genom konflikter och utmaningar är också gåvor. Hur skulle vi annars bli starka och bättre kunna hedra det gudomliga med värdighet och mod?
Välsingnelsens ängel lär oss att våra liv i helhet, med smärta, förluster och lidande inkluderat, formar oss till perfekta kärl genom vilka gudomlig kärlek kan flöda. Dessa erfarenheter är också gåvor att vara tacksam för.

BÖN

Kära välsignelsens ängel, tack för allt jag är, allt jag har, allt jag gör. Jag är så välsignad. Tack så mycket för din godhet. Jag accepterar mitt liv som en välsignad gåva och erbjuder tacksägelse för hur högt välsignad jag är.

Med Kärlek Saga

Syftet med Dagens budskap

December 7, 2020