Delad glädje

Om vi tänker att vi inte kommer att vara i detta exakta ögonblick just nu igen, ta in stunden och uppskatta den. Har vi olika önskemål som vi vill genomföra, se till att vi genomför dem, har vi olika ansvarsområden som vi ibland skjuter på så ta till dig dem och genomför dem i den mån du hinner och kan.

Om vi i detta ögonblick känner sorg och smärta, se till att dela sorgerna och smärtorna med dem omkring dig, lid inte av dem ensam. Ju fler du har omkring dig ju bättre mår du.

Även om vi inte alltid mår bra så ring en vän, köp en blomma till någon som fyller år omkring dig, delad glädje är alltid en stor lycka.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Energier

April 17, 2023

Olika känslor

April 20, 2023