Det rätta just nu

När vi har modet att bryta de mönster i våra liv som inte längre tjänar oss, då har vi kommit en bra bit på väg att självförverkliga oss själva. Frågan är hur vi ska veta när det är dags för en förändring.

För det mesta trivs vi med oss själva och våra liv, men när vi känner att något inte stämmer i våra relationer eller i möten med andra människor, är det lätt att skylla det på oss själva. Vi skuldbelägger oss själva och när vi gör det ser vi inte andras fel.

Därför är det viktigt att vi öppnar upp och pratar med vänner och ibland vänder vi oss till ett medium som lyssnar och får oss att inse att de beslut som vi är beredda att fatta, kan vara det rätta just nu.

Ljus och kärlek!

Möjligheter och genombrott

February 4, 2024

Återfödas

February 16, 2024