Drömmar

Var entusiastisk och brinn för dina idéer och drömmar, tänk på att du är viktig som person och att du behöver tro på dig själv. När du känner styrkan av att göra det då är det också möjligt att fullfölja dina drömmar.

En person som tror på sig själv och har den styrkan, gör att de som kommer i kontakt med dig känner din styrka, litar på dig och vill vara din vän. Dina förslag som du har för att fullfölja det du brinner för kan även få andra att haka på dem, när du har på ett positivt sätt förklarat hur du tänkt dig det hela. Det gör även att positiva energier kommer i din väg.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Klarhet

June 1, 2023

Visdom

June 3, 2023