Energier

Det kan vara bra att påminna oss om att vi ska värna och värdesätta människorna vi har omkring oss. På ett ögonblick kan allt förändras då det även händer positiva och negativa saker omkring oss hela tiden.

Försök att bli närvarande för dem omkring dig och värdera varje ögonblick tillsammans med dem. Livet går upp och ner och vi får vara förberedda på det och många av oss klarar av det men det finns även dem som inte gör det.

Det är då vi ska finnas där för dem och lyssna på dem och ibland ge dem goda råd från våra egna livserfarenheter och vad vi själva har gått igenom. Sprida positiva energier omkring oss är något att ta till sig.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Styrka

April 5, 2023

Delad glädje

April 18, 2023