Energifält

Ibland kan det vara bra att se på oss själva med kärlek och samtidigt ge energi till våra positiva egenskaper, vilket är viktigt när vi inte mår bra och kanske inte tror att vi duger i olika sammanhang. Det kan i sin tur göra att hela ditt energifält förändras till det bättre.

Vi ska inte bara fokusera på det som behöver helas och inte se det goda och kärleken som finns hos oss, då är risken stor att vi bjuder in till negativa energier och vi mår sämre. Om vi beskyller oss själva för att vi har rädslor som påverkar oss negativt, kan vi missa energierna som vi behöver ta itu med.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Respekt och kärlek

February 5, 2023

Välbefinnande

February 16, 2023