Extra support

Många av oss känner stora krav inför julhelgerna som kommer, kanske mer det här året än tidigare år. Det kan handla om ekonomin och att känna att kraven som ställs då blir mer kännbara. Har kristna vänner som ber böner när de är i nöd, de förlitar sig på att de är beskyddade.

Vi som inte har den tron, kan alltid kalla på ärkeängeln Michael att han står bredvid dig och att han hjälper dig när du behöver känna dig stark. Vetskapen om att han finns nära dig även om du inte ser honom eller känner av honom, blir en tröst att ta till sig. Men han finns där för dig och du ska veta att han är din extra starka support.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Var sak har sin tid

December 5, 2022

Förverkliga oss själva

December 17, 2022