Förlåta sig själv

Man kan förlåta sig själv för allt som jag någonsin har gjort för att ha skadat en annan person, medvetet eller omedvetet. I det här livet och eller i andra liv som vi har levt, jag accepterar nåden som jag kan ges.

Det är starka ord men för många är det svårt att förlåta sig själv, det märks när en nära anhörig går över till andra sidan, då känner vi att det fanns massor vi kunde ha gjort för att förhindra att personen som gick bort kanske med vår hjälp inte hade gjort det.

Därför är det viktigt att förlåta oss själva, vi kan inte vara med överallt i livet och kontrollera livet även för andra, vi har fullt upp med våra egna liv.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Skratt förlänger livet

November 1, 2022

Vila vår kropp

November 5, 2022