Förväntningar

Det är viktigt att vi styr upp våra liv så vi får det som vi har föreställt oss. Vi kan ha höga förväntningar och kan bli besvikna över att det inte alltid blir så, saker händer ganska ofta som gör att vi får förändra vårt fokus. Det viktiga för vår framtid är att inte backa för svårigheter som vi möter utan gå framåt och om vi känner oss övergivna och utstötta, vilket kan hända så ska vi inte vara rädda för att be om hjälp, att berätta vad vi går igenom.

Många människor har svårt för det och bär med sig sina svårigheter ensamma, vilket gör att vi mår dåligt och kan även få sömnsvårigheter. Man vi är alla olika en del av oss är sociala och utåtriktade medan andra kan vara inbundna och ha svårt att öppna upp. Men tillsammans är vi starka.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

 

Hjärtchakrat

October 4, 2022

Att känna sig fri

October 16, 2022