Framåt i tiden

Om vi är tacksamma över de små sakerna vi har och har haft och försöker kontrollera över vad som får oss att bli stressade.

Om vi känner stress över vad som kommer att hända oss framåt i tiden så händer det oavsett vad vi tycker eftersom vi inte har möjlighet att se framåt i tiden.

Därför är det bra att vara i nuet och inte fokusera bakåt i tiden för mycket och inte känna oro för framtiden som vi inte kan påverka.

Det vi kan göra är att fokusera på mer positiva saker och se till att det känns bra omkring oss, världen behöver det.

Ljus och kärlek!

Slösa tid

May 17, 2024

Anpassningsfaser

May 19, 2024