Gå vidare

När vi har förlåtit vårt förflutna, det som vi ångrar och de beslut som det visade sig att vi inte skulle ha tagit, när vi har släppt detta och ersatt det med förståelse för de situationer som vi har levt under och har upplevt, då blir vi helade och kan gå vidare.

Det kan låta enkelt men många av oss har svårt för att förlåta och gå vidare, vi ältar orättvisor och vår barndom där vi anser att vi har blivit orättvist behandlade. För att komma vidare med det så är det dags att förlåta våra föräldrar och inse när vi har blivit vuxna att de gjorde så gott de kunde utifrån de situationer som de befann sig i.

Ljus och kärlek!

Rebecca

 

 

Döm inte andra

November 7, 2022

Balans

November 19, 2022