Genombrott

Genombrottet som du har väntat på, är närmare än du tror. Du kommer snart att bli belönad på ett sätt som du inte hade förväntat dig. Se till att du är redo för det. Du kommer att få ett oväntat uppdrag från någon som behöver din hjälp.

Det är inte av en slump du får uppdraget utan det är till för att du ska lära dig något om dig själv. Lär dig att lita på dig själv och de förmågor du har, ibland tvivlar vi om vi räcker till men när vi har klarat av uppgiften så stärks vi och vårt förtroende för oss själva blir starkare.

Ljus och kärlek!

Ta beröm

October 20, 2023

När du lyckas

November 3, 2023