Glädje är en energi

Vi har alla upplevt hur det kan kännas efter att ha kommit ut ur utmanande situationer starkare och klokare än tidigare.

Glädje är en energi i sig själv som stärker oss, därför är det viktigt att omge sig med människor som får oss att må bra och som bekräftar oss.

Motsatsen av att inte bli bekräftade av dem vi har omkring oss får oss tyvärr att tappa vårt självförtroende och all kraft går till människor som tar vår energi.

Men vi får inte glömma vår känslighet efter olika situationer vi har gått igenom och vi är sårbara länge, så det gäller att inte överbelasta oss själva.

Ljus och kärlek!

Sökande själ

June 18, 2024

Vi välkomnar Juli

July 2, 2024