Horoskop i kärlek

I kärlekshoroskop kan man ställa frågan om jag och min partner passar ihop? Man får svar på vilka personlighetsdrag som utmärker sig hos respektive tecken. Man får även större förståelse för varandras olikheter och när konflikter uppstår i relationen. Genom att ställa horoskop kan ni närma varandra på ett helt annat sätt och få större förståelse för varandras beteenden. Precis som i ett vanligt horoskop behöver ni har varandras födelsedag, klockslag och födelseplats. Det bästa är att gå till en duktig astrolog som även kan berätta mer så att ni får ännu mer kött på bena hur ni samverkar ihop. Få kunskap hur ni kan möta varandra i relationen. Och om du är singel så får du veta vilket tecken du skulle passa bättre ihop med. Olika tecken kan komplettera varandra men kan även göra relationen mer svår flörtad.

Det kan vara bra att ha kunskap om vilken accent man har, det talar om hur man visar sitt jag utåt sett. Exempelvis är du född i stenbockens tecken men har accenten i vågen. Då tolkar din omgivning dig som en våg. Eller om du har accenten i kräftan så är du hemmakär samtidigt som du är karriärslysten Stenbocken i ditt tecken.

Du kan se vilket tecken du har kvinnan/mannen i, hur många manliga och kvinnliga tecken som finns i din position mm. Tyda horoskop är så mycket mer än att läsa dagstidningarnas horoskop som ska passa alla födda i själva teckent.

Med kärlek Saga