Jag är fantastisk

När du äntligen inser hur fantastiskt och kraftfull du är, kommer allt att förändras. Du kommer inte längre att acceptera något mindre än du förtjänar. Ord att ta till oss, därför är det bra att ha människor omkring oss som ger oss positiva energier och välja bort dem som ger negativa energier.

Om vi får höra hur fantastiska vi är då växer vi som personer, då är ingenting omöjligt, då kan vi ta på oss ansvar och ha mod och kraft att avsluta sådant som vi vet inte är bra för oss, sådant som vi mår dåligt utav.

Det är också viktigt att säga till barn som vi har omkring oss hur duktiga de är och se det positiva i dem, det får de självförtroende utav.

Ljus och kärlek!

Rebecca

Tankar och sinne

May 17, 2023

Hoppet

May 23, 2023